II Resolución da Xuventude Comunista na Conferencia Galega de Medio Rural

Dende fai décadas, imos vendo como os nosos montes se van convertindo en campos ou “selvas” de plantacións de eucalito e outras especies alóctonas.

Os montes galegos tradicionalmente servían para alimentar ó gando e ó campesiñado galego obtendo recursos como o toxo que permitían o abono necesario para o cultivo das terras.

Coa implantación do “monocultivo” forestal, non só perdemos superficie agraria útil, e biodiversidade, senón que a clase traballadora galega perde a posibilidade de acadar a soberanía alimentaria, unha ferramenta indispensable para a liberación da nosa clase.

A plantación de especies foráneas para o uso industrial trae tamén consigo prácticas medioambientais moi daniñas para a natureza e para os e as habitantes do medio rural.

Ler máis...

I Resolución da Xuventude Comunista na Conferencia Galega de Medio Rural

Durante as últimas décadas, e paralelamente ao desmantelamento dos sectores produtivos, asistimos a un proceso de terciarización polo que o noso medio rural estase a transformar, abandoando o sector primario, dándolle máis peso ao turismo.

Así, mentres a UE financia programas de desenvolvemento en clave terciaria, elimina a cota láctea, reduce as cotas pesqueiras e afoga ás pequenas explotacións.

Ler máis...

Entrevista a unha traballadora de Correos en Lugo durante o proceso de folgas na empresa pública

Dende hai xa tempo os e as traballadoras de Correos loitan na defensa dos seus dereitos laboral e dun servizo público de calidade. A mercantilización deste servizo produce unha perda da calidade do mesmo, asociada a unha redución dos dereitos dos e das traballadoras. Fronte a isto defenden o reforzamento dos cadros de persoal. Con este obxectivo, continúan con mobilizacións e paros, solicitando o apoio dos e das usuarias para reclamar un servizo de calidade que se lles está a negar.

Ler máis...

As avoas do século XX, as fillas do traballo duro, na casa, na cidade, no campo e no mar acostumaban a criar aos seus fillos e fillas na lingua na que elas mesmas foran criadas: o galego. Esa foi a lingua coa que durante tantas xeracións desenvolvimos perfectamente toda a nosa vida.

A lingua vehicular dos e das galegas traballadoras estivo sempre ligada á nosa clase. Pois non era a burguesía galega, os ricos, quen habitaba pazos e mosteiros -mentres vivían do esforzo dos demais- quen falaban galego. Eles falaban o castelán para separarse de aqueles aos que explotaban, obrigándonos a ter que abandonar o galego para dirixirnos ao poder político e económico.

Ler máis...

Nestes últimos días vimos de coñecer que a Comisión Europea aprobou dez novas autorizacións de organismos xenéticamente modificados durante a negociación do TTIP cos Estados Unidos, que se suman aos 58 OXM xa autorizados na UE para uso alimentario ou penso.

Aínda que non se acadou a maioría calificada nin a favor nin en contra destes, a lexislación comunitaria permite dende agora a súa implantación, co que algunhas das cuestións que aínda se están a debater en relación ao TTIP xa terán eficacia.

Ler máis...